www.kyaukseinnwe.com
Kyauk Sein Nwe Trading & services
English (United Kingdom)Burmese (Myanmar)
 
HEALTH CARE
Moe Sandar
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ


လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုတြင္ အရည္အေသြးျမင့္မားေသာ လူသားအရင္းအျမစ္မ်ား ေမြးထုတ္ေပးရာ၌ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရးတို႔သည္ အလြန္အေရးပါသည့္ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ေၾကာင္း ေက်ာက္စိမ္းႏြယ္က ခုိင္မာစြာ ယံုၾကည္သည္။ ထိုသို႔ အရည္အေသြးျမင့္မားေသာ လူသားအရင္းအျမစ္မ်ား ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္ရန္ အမ်ိုးသား က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ က႑ႀကီး၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ ပုဂၢလိက က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ က႑မွပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ျပည္သူလူထုကို သင့္တင့္မွ်တေသာ ႏႈန္းထားမ်ားျဖင့္ အရည္အေသြးျမင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ထား ရွိသည္။ ေက်ာက္စိမ္းႏြယ္သည္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၈ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ “မိုးစႏၵာ” အမည္ရွိ အထူးကုေဆး ခန္းတစ္ခုကို တည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ အဆိုပါေဆးခန္းတြင္ အေတြ႕အၾကံဳ ရင့္က်က္သည့္ အထူးကုသမားေတာ္ မ်ားႏွင့္ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝသည့္ အေထြေထြေရာဂါကုဆရာဝန္မ်ားသည္ ဓာတ္ခြဲခန္းကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၊ ဓာတ္မွန္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ သူနာျပဳမ်ား အပါအဝင္ ကၽြမ္းက်င္သူ ၁၂ ဦးခန္႕၏ အကူအညီျဖင့္ လူနာမ်ားအား ျပဳစုကုသေပးျခင္း၊ အၾကံေပးျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိသည္။

ေဆးခန္းကို ေန႔စဥ္ပိတ္ရက္မရွိ ဖြင့္လွစ္ထားၿပီး ေခတ္မီေရာဂါရွာေဖြေရး ကိရိယာမ်ား၊ စမ္းသပ္စစ္ေဆးေရး ကိရိယာမ်ား တပ္ဆင္ အသံုးျပဳလ်က္ရွိသည္။ ေဆးခန္းႏွင့္တြဲလ်က္ ေဆးအေရာင္းဆိုင္တစ္ခုကို ဖြင့္လွစ္ထားၿပီး ထိုေဆးအေရာင္းဆိုင္ တြင္ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန၌ မွတ္ပံုတင္ထားၿပီး အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရးဌာန (FDA) က ခြင့္ျပဳထား သည့္ အေနာက္တိုင္းေဆးဝါးမ်ိဳးစံုႏွင့္ တိုင္းရင္းေဆးဝါးမ်ိဳးစံုကို ေရာင္းခ်ေပးလ်က္ရွိသည္။


ဆက္သြယ္ရန္ပုဂၢိဳလ္ -
လိပ္စာ -
တယ္လီဖုန္း -
အီးေမးလ္ - 
 
Health Care's Location
အမွတ္ (49/c) ၊ အင္းစိန္လမ္း ၊စံရိပ္ၿငိမ္ ၊ ကမာ႐ြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
Tel: +95-1-504757
Email:
  Name:
  Email:
Message: